Kalite Politikası

        ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKALARIMIZ

 • Son teknoloji kullanarak, yüksek düzeyde kaliteli ürünleri üretmek,
 • Zamanı verimli bir şekilde değerlendirip en ekonomik şekilde üretimi gerçekleştirmek ve
  iş kapasitemizi artırmak,
 • Müşterimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz beklentilerini karşılayarak sürekli
  gelişimi sağlayan bir kuruluş olmak,
 • Çalışanlarımızın katılımını ve personelimizin kuruluşun parçası olmaktan memnuniyet
  duymalarını sağlamak, insan kaynakları alanında istihdamı ve motivasyonu sağlamak,
 • Toplumun, çalışanların ve tedarikçilerin beklentilerine hizmet eden sürekli gelişen ve
  yaşayan bir kuruluş olmak,
 • Her zaman aranılan ve güvenilir bir firma olmak amacımızdır,
 • Siparişleri zamanında teslim etmek, üretim kapasitesini ve teknolojisini artırarak
  müşteri taleplerine cevap vererek kalite seviyemizi artırmak, Müşteri şartnamelerine
  kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
 • Çevre mevzuatını göz önünde bulundurarak çalışanlarımız / tedarikçilerimiz için
  süreçlerimizi iyileştirerek çevre bilincinin oluşturulmasını sağlamak, çevreye vereceğimiz
  zararları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, gelecek nesillere iyi bir çevre
  bırakmak, atıkları ayrıştırarak sınıflandırarak çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek
  riskleri azaltmak ve olası kirliliği önlemek,
 • Mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğinin koruyucu ve önleyici olmasını
  sağlamak, yaşanabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçmek, en az
  risk faktörü ile çalışma ortamı oluşturmak, İSG çalışmalarını içselleştirmek amacıyla
  gerekli olan eğitimler vermek çalışanlarımız / tedarikçilerimiz için süreçlerimizi
  iyileştirmek,
 • Bu bağlamda sürekli iyileşme ilkesini her zaman uygulayarak kurmuş olduğumuz Entegre
  Yöetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmak,
  sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek taahüdümüzdür.